P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 11

9
© Didaktik s.r.o.
Chceme zjistit, zda tangenta úhlu vychýlení k zemskému poli (vychází z intenzity
magnetického pole cívky) proporcionálně vzrůstá s intenzitou proudu.
Pokus
Konstrukce podle vyobrazení.
• Indukční cívka se připevní na „Modul přerušené vedení, 2 zdířky“.
• Držák pro kapesní kompas se nastrčí na „Modul s upínací zdířkou“. Součástka se na zástrčné
desce připevní tak, aby se kompas nacházel v rovině cívky.
• Do elektrického obvodu se vloží „Modul odpor 100 Ω“, aby mohly být regulovány malé intenzity
proudu.
• Kompas se umístí přesně doprostřed cívky. Rozmístění se uspořádá tak, aby rovina cívky
přesně ukazovala na jihozápadní směr. Kompas se natočí tak, aby severní pól magnetické
střelky ukazoval přesně na sever (0°).
• Napětí se nastaví na nulu a jako v předchozím pokusu se připojí přes měřicí přístroj proudu.
Měřicí přístroj proudu se nastaví na rozsah 30 mA.
• Poté co se ještě jednou zkontroluje orientace cívky a kompasu, velmi opatrně je zvyšováno
napětí, dokud se nenastaví požadovaný úhel vychýlení, a odečte se příslušná intenzita proudu.
Jaký vztah se dá odvodit mezi intenzitou proudu a tangentou úhlu vychýlení?
(Vycházejte z diagramu).
Závěr :
Tangenta úhlu vychýlení vzrůstá proporcionálně k intenzitě proudu.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook