P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 15

13
© Didaktik s.r.o.
Údaje:
počet závitů (n) =
144
konstanta pole (μ
0
) = 1,25664E
-06
průměr (d) =
0,085 m
Úhel vychýlení [a]
30
45
60
[°]
naměřeno
.................... .................... ...................... [A]
intenzita proudu
.................... .................... ....................... [A]
průměrná hodnota =
..................... ..................... ....................... [A]
intenzita pole cívky (H) = ..................... ..................... ...................... [A/m]
hustota toku (B) =
..................... ..................... ...................... [T]
Udávaná hodnota pro 50. stupeň šířky:
4,80E
-05
[T]
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...32
Powered by FlippingBook