P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 16

14
© Didaktik s.r.o.
3. Přeměna kinetické energie z elektrické energie
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
1 Spojovací vodič 75 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, modrý
1 Kulatý tyčový magnet
1 Cívka
2 Krokosvorka se zástrčným kolíkem
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
EMS 3.1. Základy pro elektromotor a generátor
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...32
Powered by FlippingBook