P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 18

16
© Didaktik s.r.o.
EMS 3.2. Směr proudu a vychýlení vodiče protékaného proudem v magnetickém poli
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
1 Propojovací deska
1 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 75 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, modrý
2 Modul připojení
2 Modul s upínací zdířkou
2 Držák se štěrbinou a otvorem
1 Pólový plech
2 Kulatý tyčový magnet
1 Vodič kolébka
2 Pravoúhlá elektroda
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...32
Powered by FlippingBook