P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 20

18
© Didaktik s.r.o.
Otázky
Měli byste si rozmyslet, zdali jsou následující výroky pravdivými:
1. Na vodič v magnetickém poli působí síla.
2. Jestliže se nachází vodič protékaný proudem v magnetickém poli, tak působí síla na elektrický
proud.
3. Síla působící na vodič protékaný proudem v magnetickém poli je silnější, jestliže se vodič
nachází ve svislé poloze k magnetickému poli.
Odpovědi
1. Tento výrok není pravdivý, protože magnetické pole působí jen na feromagnetické látky a na
pohybující se elektrické náboje.
2. Tento výrok není pravdivý, neboť síla vyvíjená magnetickým polem na vodič protékaný
proudem závisí na úhlu mezi směrem proudu a polem. Jestliže činí tento úhel 0 °, tak tato síla
zmizí.
3. Tento výrok je pravdivý. Síla závisí na hodnotě sinu úhlu mezi vodičem a polem a je při 90 °
nejsilnější.
Závěr :
Síla vyvíjená na vodič je proporcionální k intenzitě proudu ve vodiči.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...32
Powered by FlippingBook