P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 23

21
© Didaktik s.r.o.
4. Motor - generátor, kompaktní model
EMS 4.1. Jednoduchý stejnosměrný motor (motor na stejnosměrný proud)
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
1 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 50 cm, červený
1 Spojovací vodič 50 cm, modrý
1 Model modelu/generátoru
2 Kulatý tyčový magnet
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook