P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 24

22
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Pochopení způsobu činnosti stejnosměrného motoru.
Konstrukce
• Dva kulaté tyčové magnety (stejné póly vedle sebe) sevřeme mezi pólový plech.
• Do zdířky A1 (nebo A2 pro opačný směr otáčení) zastrčíme červený spojovací vodič. Do zdířky
A2 (nebo A1 pro opačný směr otáčení) zastrčíme modrý spojovací vodič.
• Sběrným kruhem lze dobře otáčet po uvolnění malého šroubku.
• Motor běží dobře, jestliže jsou místa přerušení kruhu situována kolmo k rotoru.
• Oba řemeny ke klice by měly být odstraněny, aby se usnadnilo otáčení motoru.
Pokus
• Na modrý a červený spojovací vodič připojte k stejnosměrnému napětí (< 10 V, pólování udává
směr otáčení) a pozorujte otáčení rotoru.
• Jestliže je to zapotřebí, dejte rotoru impuls k otáčení.
• Pro zatížení modelu motoru může být hnací řemen navlečen na kladku hnacího řemenu a
pohon.
Měření napětí a intenzity proudu provádějte v nezatíženém a zatíženém stavu.
Upozornění
Motor může být v návaznosti ihned použit jako generátor.
Pokus EMS 4.4. Proud vyvolává pohyb → Pohyb vyvolává proud.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook