P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 25

23
© Didaktik s.r.o.
EMS 4.2. Motor se sériovým zapojením
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
1 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 50 cm, červený
1 Spojovací vodič 50 cm, modrý
1 Model modelu/generátoru
1 Cívka
1 Železné jádro
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook