P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 26

24
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Pochopení princip funkce motoru se sériovým zapojením.
Konstrukce
• Zasuňte železné jádro do cívky a tuto nasaďte při vodorovně postaveném rotoru do zdířek „B“.
Pomocí černého spojovacího vodiče spojte zdířky A2/S2 (nebo A2/S1 → opačný směr otáčení).
• Do zdířky A1 zastrčte červený spojovací vodič. Do zdířky S1 (resp. S2 pro opačný směr
otáčení) zastrčte modrý spojovací vodič.
• Sběrným kruhem lze dobře otáčet po uvolnění malého šroubku.
• Motor běží dobře, jestliže jsou místa přerušení kruhu situována kolmo k rotoru.
• Oba řemeny ke klice by měly být odstraněny, aby se usnadnilo otáčení motoru.
Pokus
• Na modrý a červený spojovací vodič připojte k stejnosměrnému napětí (< 10 V, pólování udává
směr otáčení) a pozorujte otáčení rotoru.
• Jestliže je to zapotřebí, dejte rotoru impuls k otáčení.
• Pro zatížení modelu motoru může být hnací řemen navlečen na kladku hnacího řemenu a
pohon.
Upozornění
Motor se sériovým zapojením (vinutí rotoru a pole jsou zapojeny za sebou) může být na rozdíl od
stejnosměrného motoru poháněn také střídavým proudem. Směr proudu se současně mění ve
vinutí rotoru.
Pro uvedení do provozu je však při střídavém proudu zapotřebí vyšší napětí, protože odpor
střídavého proudu cívky je větší než odpor stejnosměrného proudu.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook