P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 27

25
© Didaktik s.r.o.
EMS 4.3. Motor s paralelním zapojením
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
2 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 50 cm, červený
1 Spojovací vodič 50 cm, modrý
1 Model modelu/generátoru
1 Cívka
1 Železné jádro
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook