P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 28

26
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Harmonizace vnějšího a vnitřního (rotor) pole.
Konstrukce
• Zasuňte železné jádro do cívky a tuto nasaďte při vodorovně postaveném rotoru do zdířek
„B“. Pomocí černého spojovacího vodiče spojte zdířky A2/S2 a dalším kabelem A1/S1. Tím je
sestaveno sériové zapojení pólové cívky.
• Cívkou (vnější magnetické pole) - předřadným odporem - protéká proud paralelně k proudu ve
vinutí rotoru (vnitřní pole).
• Červený spojovací vodič zastrčte do zdířky A1 a modrý spojovací vodič do zdířky A2.
Pokus
• Na modrý a červený spojovací vodič připojte stejnosměrné napětí.
• Spusťte motor a při otáčení dále zvyšujte napětí.
• Správná harmonizace pole nastává při rychlém rovnoměrném běhu.
Upozornění
Odpor v sérii k pólové cívce je zapotřebí k tomu, aby intenzita vnějšího a vnitřního magnetického
pole byla vzájemně harmonizována.
Převládá-li výrazně jedno z obou magnetických polí, potom se nastaví rotor jen podle tohoto pole
a dochází k odpuzování.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32
Powered by FlippingBook