P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 29

27
© Didaktik s.r.o.
EMS 4.4. Stejnosměrný generátor (dynamo); generátor s vnějšími póly
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Materiál
2 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 75 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, modrý
1 Model motoru/generátoru
2 Kulatý tyčový magnet
1 Cívka
1 Železné jádro
1 Žárovka 2,5 V/70 mA
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32
Powered by FlippingBook