P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 30

28
© Didaktik s.r.o.
Cíl pokusu
Seznámit se s generátorem, jehož vnější pole zůstává konstantní (vně ležící magnetické póly).
Konstrukce
• Konstrukce je stejná jako u stejnosměrného motoru - tyčové magnety se znovu upnou se
stejnými póly vedle sebe mezi pólové nástavce.
• Zdířky vinutí rotoru A1 a A2 se spojí s objímkou žárovky L1 a L2.
• Do objímky našroubujte žárovku. Hnací řemen natáhněte přes kotouč hnacího řemenu a
pohon rotoru.
Pokus
Roztočte kotouč řemenu (ze směru otáčení → směr proudu) a rozsviťte žárovku, pozorujte.
1. Měření napětí s našroubovanou a bez našroubované žárovky (s žárovkou: přibližně 2,2 V; bez
žárovky: přibližně 2,5 V).
2. Měření proudu pomocí žárovky při zcela pomalém otáčení (přibližně 50 mA).
V dalším nahradíme oba tyčové magnety cívkou. V cívce je zasunuto železné jádro a tato je
zastrčena do zdířek „B“. Na cívku se přivede napětí ve výši přibližně 10 V. Nyní je opět měřeno
napětí s žárovkou a bez žárovky (s žárovkou: přibližně 1,5 V; bez žárovky přibližně 2,5 V).
Závěr :
Prostřednictvím vinutí rotoru při každé poloviční otáčce vzniká pulsující stejnosměrný proud.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32
Powered by FlippingBook