P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 5

3
© Didaktik s.r.o.
1. Magnetické pole cívky
EMS 1.1. Magnetické pole a jeho siločáry, působení okolo cívky protékané proudem
1 Propojovací deska malá
1 Rastrová deska
1 Spojovací vodič 25 cm, černý
1 Spojovací vodič 75 cm, červený
1 Spojovací vodič 75 cm, modrý
2 Modul připojení
2 Modul přímé vedení
1 Modul přerušené vedení, 2 zdířky
1 Indukční cívka
1 Kompas
Materiál
Potřebné soupravy
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Nutné příslušenství
1 Napájecí zdroj
1 Měřicí přístroj
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook