P9160-5T Návod "ŽES Elektrodynamika" - page 6

4
© Didaktik s.r.o.
Pokus
Konstrukce podle vyobrazení.
Pomocí kompasu prozkoumáme magnetické pole okolo cívky, kterou protéká proud.
• Na propojovací desce se podle vyobrazení zasunou součástky.
• Cívka se zasune do „Modul přerušené vedení, 2 zdířky“.
• Rastrová deska se postaví na propojovací desku tak, aby cívka vyčnívala určeným otvorem.
• Zapojí se napájecí zdroj a proud se nastaví tak, aby ampérmetr ukazoval přibližně 1 A v
elektrickém obvodu (je třeba dávat pozor na správné pólování - minus k minus).
• Nyní se postupně na jednotlivá pole rastrové desky přiloží kompas a na přiloženém rastrovém
papíru se vyznačí směr magnetické střelky. Tento postup se zopakuje pro každou rastrovou
mřížku. Pro hezké zobrazení čar je doporučeno nasnímat kompasem všechny mřížky rastru.
• Nyní jsou na rastrovém papíru rozpoznatelné vektory magnetického pole, které mohou být
spojovány do čar. Jestliže si vzpomene na obrázek čar pole tyčového magnetu, připadá nám
kreslení snadnější.
Závěr :
Proudem, který protéká indukční cívkou, se vytváří magnetické pole, které způsobí vychýlení
střelky kompasu ze své původní polohy. Okolo jádra indukční cívky vznikají kruhové čáry.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook