Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

9

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus :

Měřte teplotu na 3 teploměrech každé 2 minuty a zaneste naměřené hodnoty do tabulky :

čas (min)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

solární kolektor (°C)

teploměr v okruhu (°C)

výměník tepla (°C)

Přeneste naměřené hodnoty do následujícího grafu a spojte body. Snažte se vyhodnotit graf s

pomocí naměřených hodnot.

Teplota (°C)

Čas (min)