Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

8

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 1.1 Měření nulové hodnoty

Materiál

Pokusy

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Nulová hodnota se určuje bez použití zdroje radioaktivity. Přirozená úroveň radioaktivity přítomná

v prostředí se měří počítáním pulzů během určitého časového rozmezí. Aby se získalo spolehlivé

měření je potřeba buď získat dostatečný počet pulzů (tj. vybráním delší doby měření), nebo

provést sérii měření, které jsou vyhodnoceny podle fyzikálních zákonů. Pro dosažení vzdělávacích

cílů je důležité zdůraznit, že se počet může měnit, a tak je potřeba pracovat s průměrem.

Existují dva zdroje přirozené radiace v prostředí - vesmírné záření z vrchní vrstvy atmosféry a

pozemní záření způsobené radionuklidy, povětšinou uran-238 a thorium-232, stejně tak jako

produkty jejich rozpadu. Ozáření v důsledku rozpadlých látek uranu-238, povětšinou radon a

radium, velmi záleží na jejich tvaru a může dosáhnout roční efektivní dávky až 3 mSv, zatímco

thorium zhruba 0,4 mSv za rok.