Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 62 Next Page
Page Background

9

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Množství vesmírné radiace je proměnlivé dle nadmořské výšky. Například v Rakusku se dávka

vesmírného záření pohybuje v rozmezí 0,5 mSv až 4 mSv. Ve výjimečných případech, primárně v

případě geologických útvarů v Evropě může ozáření dosahovat až do velikosti 10 mSv.

Když je záření měřeno za pomoci Geiger-Muellerovy sondy s nasazeným vrškem, tak jsou

detekovány pouze gama paprsky. Tím je zajištěno, že expozice vůči externím zdrojům radiace v

prostředí je měřeno smysluplným způsobem.

Velký čítač: délka měření t = 10 s

Určete počet pro t = 10 s pro min. 50 jednotlivých měření. N±√ N

Pokus Měření Pokus Měření Pokus Měření Pokus Měření Pokus Měření Pokus Měření

1

2

11

2

21

1

31

3

41

6

51

0

2

3

12

3

22

2

32

0

42

2

52

2

3

2

13

2

23

3

33

3

43

2

53

3

4

2

14

3

24

1

34

0

44

2

54

5

5

6

15

2

25

3

35

3

45

1

55

3

6

1

16

4

26

2

36

3

46

1

56

4

57

3

17

3

27

4

37

2

47

4

57

5

8

3

18

7

28

2

38

1

48

0

58

4

9

0

19

2

29

4

39

1

49

2

59

4

10

3

20

2

30

2

40

2

50

3

60

5

Je důležité poznamenat, že se počty

radikálně liší. Měření pulzů je tedy

předmětem statistiky. Počty zobrazují určité

rozložení četnosti. Toto rozložení četnosti

může být vyjádřeno střední hodnotou

(v ideálním případě z nekonečného

počtu měření) a šířkou distribuční křivky.

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozložení

četnosti s matematickou přesností.

Střední hodnota je 2,6 pulzů za 10 s, zatímco směrodatná odchylka je 1,5. Tudíž, očekávaná

hodnota je v intervalu 1,1 až 4,1 pulzů za 10 s.

Jediným smysluplným závěrem je tedy, že nulová hodnota bude někde mezi dvěma až třemi pulzy

každých 10 s.