Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 62 Next Page
Page Background

10

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

V přibližných podmínkách je relativní statistická chyba individuálního měření s výsledkem N pulzů

N±√N. Proto, podle teorie statistiky, 68,3 % všech hodnot leží v intervalu N±√N, 95,4 % v intervalu

N±2√N a 99,7 % všech naměřených hodnot leží v intervalu N±√3N. Interval spolehlivosti odkazuje

na interval vyjádřený vzorcem N±2√N. Jinými slovy, dvě hodnoty se liší, když se jejich intervaly

spolehlivosti nepřekrývají. Statistická chyba jednotlivého měření je menší, čím větší je počet

měření. Toto je důvod, proč je potřeba vybrat delší doby měření, a tedy získání vetších počtů,

pokud jsou výsledky nejednoznačné.

Předpokládejme pro ilustraci, že N=3 pro jednotlivá měření. V tomto případě je naměřená hodnota

přibližně 3±1,732, protože relativní statistická hodnota se rovná 58 %. Počty dvou a tří nemohou

být považovány za odlišné, protože naměřené hodnoty 2±1,414 a 3±1,732 se překrývají.

Pro získání přesnějších výsledků jsou potřeba vyšší frekvence pulzů. Toto může být dosaženo

vybráním delší doby měření.

Pro druhou séri je proto vybrána doba měření t = 100.

S přihlédnutím k praktičnosti pro školní výuku je tento interval téměř nejdelší možný a proto bude

provedeno pouze 10 měření.

Prodloužení doby měření na t = 60 minut má za následek získání spolehlivých hodnot. V tomto

případě 939 naměřených pulzů. Při převodu na interval 10 s se jedná o 2,6 pulzů. Proto je prázdná

hodnota dvou nebo tří pulzů každých 10 s (t = 10 s) považována za spolehlivou.

Spolehlivé hodnoty pro krátké doby měření mohou být proto odvozeny z vysoké hodnoty pulzů

získané během proporcionálně delších period měření.

Vzhledem k relativně velkému množství rozptylu spojeného s krátkou dobou měření by jednotlivé

výsledky neměly být nikdy použity k odvození frekvence pulzů pro delší měřicí periody.

Měření 1

25

Měření 2

24

Měření 3

24

Měření 4

22

Měření 5

25

Měření 6

29

Měření 7

17

Měření 8

34

Měření 9

20

Měření 10

29

Průměr

25

Odchylka

5