Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 62 Next Page
Page Background

11

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 1.2 Identifikace radioaktivního zdroje (přirozené radioaktivní látky)

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR200-KC Chlorid draselný,250 g

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

DR212-1H Upínač absorpčních desek

C6008-1B Dóza s nasazovacím víkem, 80 ml, KS, 50 x 50 x 40 mm

Frekvence pulzů následujících látek je třeba určit na základě jejich aktivity

1. Chlorid draselný KCl: specifická aktivita je 16,2 Bq-g pro nuklid K-40

2. Modré zrno (komerčně dostupné): K2O; specifická aktivita je 5,14 Bq-G pro nuklid K-40

Modré zrno je komerčně dostupné draselné hnojivo s přibližně 20 % K2O. KCl je také běžně

dostupný. Tyto běžně dostupné látky obsahují prvotní radionuklid K-40, 0,0117 atomových procent

dostupných v draslíku. Svalová hmota standardního lidského těla (m = 70 kg) obsahuje zhruba

4500 Bq radionuklidu K-40.

Neexistuje žádné fyzické nebezpečí při manipulaci s draslíkem, přestože je to radioaktivní látka,

protože nemá žádné toxické následky na lidské tělo.