Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 62 Next Page
Page Background

12

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pro změřené minimální aktivity je potřeba, aby měření probíhala velmi blízko radioaktivnímu

materiálu, avšak bez narušení měření.

Beta záření K-40 má největší efekt na měřič, protože gama záření je sondou detekováno pouze v

malém množství.

A) Chlorid draselný je přirozeně radioaktivní látka.

Experiment č. 1:

Pro přímé srovnání s modrým zrnem je kádinka

naplněna 81,8 g chloridu draselného (KCl).

Doba měření t = 10 s

Tabulka

Doba měření t = 10 s

8 4 7 3 8 4 8 4 7 5

Střední hodnota je 5,8, tj. přibližně 6 pulzů a

standardní odchylka je 1,9.

Zatímco střední hodnota stále velmi jednoznačně převyšuje prázdnou hodnotu, tak relativně velká

standardní odchylka naznačuje že očekávaná hodnota pro měření se může pohybovat mezi čtyřmi

až osmi pulzy.

To znamená, že pro 10-ti vteřinovou periodu měření mohou být spolehlivé hodnoty získané

pravděpodobně pouze provedením série měření a výpočtem střední hodnoty. Vysoká míra rozptylu

mezi jednotlivými frekvencemi pulzů činí získání spolehlivého výsledku jedním měřením téměř

nemožné.

Experiment č. 2:

Zvolíme dobu měření t = 100 s a provedeme tři série měření.

Perioda měření t = 100 s má výsledky N = 54 pulzů, N = 56 pulzů a N = 53 pulzů. Střední hodnota

je 54,33 pulzů a standardní odchylka 1,25. Očekávaná hodnota je proto v intervalu 53 až 55 pulzů.

Protože je tato hodnota podstatně vyšší než prázdná hodnota, můžeme usuzovat, že jedno měření

pro periodu t = 100 s je dostatečné.

Pozorování:

Při měření lehce radioaktivní látky je doporučené zvolit delší periodu měření t = 100.

Radioaktivní látky jsou detekovány pomocí pulzní frekvence, která přesahuje prázdnou hodnotu.