Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 62 Next Page
Page Background

13

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

B) Modré zrno je přirozeně radioaktivní

Jeho radioaktivita je způsobena prvkem draslíku.

Draslík je směs tří přirozeně se vyskytujících

isotopů draslíku. Jeden z nich, K-40, je

radionuklid. Ale protože tvoří pouze malou část

prvku a má dlouhý poločas rozpadu, tak je jeho

aktivita velmi omezená.

Experiment 3:

Aby bylo zajištěno, že jsou měření porovnatelná

s těmi pro KCl, je také použito 81,8 g modrého

zrna.

Přiložte sondu tak aby se co nejblíže dotýkala

materiálu, který chceme měřit.

Opatrně, ať se materiál nedotýká okna.

Doba měření t = 10 s

Doba měření t = 10 s

3 4 5 5 4 5 4 2 5

Střední frekvence pulzu je N = 4,1 a

standardní odchylka 1,0. Očekávaná hodnota

je proto v intervalu od 3 do 5 pulzů.

Pokud měříme v intervalech t = 100 s, tak pulzní frekvence je N = 25, N = 34 a N = 27. Tyto

hodnoty se téměř neliší od prázdné hodnoty. Střední hodnota je 29 pulzů se standardní odchylkou

4. Proto očekávané hodnoty jsou mezi 25 a 30 pulzy.

Počet pulzů naměřených u modrého zrna je velmi blízký prázdné hodnotě, což je očekávané,

vzhledem k malému množství draslíku.

Skutečná hodnota může být spolehlivě odhalena provedením série měření.

Modré zrno obsahuje malé množství draslíku ve formě chloridu draselného, což vede k

nižším pulzním frekvencím kvůli malému množství aktivity.

Draslík může být identifikován jako radioaktivní prvek analýzou několika chemikálií

obsahujících draslík (KCl, K

2

CO

3

). Protože modré zrno obsahuje K

2

O, tak se jedná

radioaktivní hnojivo.

Velmi malá množství radioaktivních látek mohou být často identifikovány extrémně dlouhými

časy měření. Pokud použijeme dobu měření jedna hodina, tak je možné odhalit například vyšší

koncentraci radia v žulových dlažebních kostkách.