Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 62 Next Page
Page Background

14

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 1.3 Plynové punčošky obsahují radioaktivní látky

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR275-1G Plynová punčoška, 3 ks

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Plynové unčošky, které svítí v důsledku fluorescence

thoria-232, musí být kvalifikovány jako radioaktivní látky.

Pomocí jednorázových rukavic je potřeba zajistit, aby

nedošlo ke styku s kůží.

Emisní okno sondy by se nemělo dostat s punčoškou do

kontaktu, což by vedlo k příliš velkým hodnotám prázdné

hodnoty.

Punčošky v žádném případě nejsou radioaktivní objekty,

je možné s nimi standardně zacházet.

Doba měření t = 10 s

72 40 56 64 64 53 56 66 63 65

Střední frekvence pulzů je N = 60 a standardní odchylka 8,5. Očekávaná hodnota proto leží v

intervalu od cca 52 až 68 pulzů.