Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 62 Next Page
Page Background

15

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Měření dokazuje, že i pouze jedno měření umožňuje materiál identifikovat jako radioaktivní.

Poměrně vysoký počet indikuje obecně větší aktivitu. Protože má thorium delší poločas rozpadu

než draslík, musí to být způsobeno větším podílem thoria-232 a typem záření.

Jednotlivé měření pro t = 100 s má výsledek N = 616 pulzů. Očekávaná hodnota proto leží v

intervalu 6161 +/- 25 pulzů, tedy výrazně více než prázdná hodnota. To by znamenalo frekvenci

pulzů 61,6 +/- 8 pro t = 10 s, zatímco očekávaná hodnota by ležela v intervalu 54 až 70 pulzů.