Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 62 Next Page
Page Background

16

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 1.4 Identifikace typu záření

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DR250-1A Absorpční deska, sada

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR275-1G Plynová punčoška, 3 ks

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Typy záření můžeme zjednodušeně rozlišovat dle pohlcování. Praktické testy schopností

materiálu stínit různé typy paprsků vedly k následujícímu ne úplně přesnému rozlišení:

Alfa záření je možné odstínit listem papíru.

Beta záření je možné odstínit plexisklem tloušťky 1 cm.

Gama záření proniká plexisklem o tloušťce 1 cm.

Tyto výsledky byly získány použitím Po-210, Sr-90 a Co-60 jako zdrojů radiace. Je možné najít

způsob rozlišení typů radiace vyzařovaného Th-232 a jeho dceřiných nuklidů.

Th-232 je samo o sobě zdroj alfa a gama záření, zatímco dceřiné nuklidy během rozpadu často

vyzařují beta paprsky.