Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 62 Next Page
Page Background

17

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Nastavte tak, jak je znázorněno. List papíru

je vložen mezi emisní okno sondy a plynovou

punčoškou. Čas měření: t = 10 s

Pulzů

39

49

48

45

46

Střední hodnota je 44,4 pulzů a standardní

odchylka 5,4. Očekávaná hodnota leží v intervalu

od 39 do 49 pulzů.

Pokus č. 1: Identifikace alfa radiace - odstínění pomocí papíru

Pokus č. 2: Identifikace beta záření - odstínění pomocí 1 cm plexiskla

Měření odhalila menší množství gama záření a potvrdila teorii.

Mezi emisním oknem sondy a plynovou punčošku

jsme vložili pět vrstev plexiskla o tloušťce 2 mm.

Doba měření: t = 10 s

Pulzů

3

4

7

4

5

Střední hodnota je 4,6 pulzů a standardní

odchylka 1,4. Očekávaná hodnota leží v intervalu

3 až 6 pulzů.

Porovnáním frekvence pulzů s výsledkem měření stínění listem papíru ukazuje velké množství

beta záření. Kromě toho velký pokles jasně ukazuje, do jaké míry jsou beta paprsky pohlcovány.

V tomto případě jsou hodnoty jen lehce nad prázdnou hodnotou. Vzhledem k tomu, že jen 1%

gama záření, ale 20 % beta záření je detekováno, tak výsledky jasně ukazují přítomnost gama

záření, třebaže jen v malé míře.