Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 62 Next Page
Page Background

18

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 2.1 Alfa záření: Identifikace alfa záření

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Přiložte sondu co nejblíže zdroji záření Po-210.

Velký čítač; měřící doba: t = 10 s

Pulzy 1/10s

Měření 1

1408

Měření 2

1403

Měření 3

1421

Měření 4

1380

Měření 5

1401

Měření 6

1403

Měření 7

1399

Měření 8

1376

Měření 9

1447

Měření 10

1373

Průměrná hodnota

1401

Odchylka

21