Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 62 Next Page
Page Background

19

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Očekávaná hodnota získaná z jednotlivých měření N je vypočtena pomocí N ±

N. Výsledkem je

1401 ± 37 (měření č. 5). Správný výsledek měření je v tomto případě v intervalu 1364 až 1438.

Geiger-Mullerův čítač má pro alfa záření účinnost 80%, což má za následek v přítomnosti

i jen nepatrné alfa aktivity vysoké výsledky. Tento vysoký počet umožňuje identifikaci alfa

záření Po-210.