Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 62 Next Page
Page Background

20

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 2.2 Rozsah alfa záření ve vzduchu

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Rozsah alfa záření ve vzduchu je obecně 5 cm; reálný odhad je 1 cm dosahu na každý jeden MeV

alfa energie.

Vzdálenost od povrchu do kterého je zdroj záření vložený je potřeba přičíst k intervalu na stupnici;

v tomto případě to znamená přičtení 5 mm.

Odsunujte při každém měření zdroj Po-210 od sondy o 0,5 cm a zaznamenejte odpovídající

hodnoty.