Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 62 Next Page
Page Background

22

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 2.3 Absorpce alfa záření

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Dle teorie každý materiál o povrchové tloušťce 1 mg/cm

2

spolehlivě odstíní zhruba 5 MeV energie

alfa záření. Alfa částice nejsou ničím jiným než rychle se pohybující nuklidy helia. Obdobně jako

projektily jsou zachyceny v absorbéru a poté co se jejich energie rozptýlí, tak si z okolí na sebe

převezmou dva elektrony, přemění se na prvek helia a rozptýlí se jako plyn. Absorbér samotný se

tudíž bombardováním alfa částicemi nemůže stát radioaktivní.

Jako absorbér je vybrán list papíru. Gramáž papíru je obvykle 70 nebo 80 g/m

2

. To lze převést na

plošnou hustotu 0,7 až 0,8 mg/cm

2

, což je přibližně stejná hustota, jakou má lidská kůže (přesněji

škára).