Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 62 Next Page
Page Background

23

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pojem hustota, vyjádřený v kg/m3 nebo g/cm3, značí množství materiálu ve spojení s jejím

objemem. Plošná hustota se na druhou stranu vyjadřuje kg/m

2

nebo mg/cm

2

a značí plochu

materiálu pokrývající povrch 1 m

2

, resp. 1 cm

2

. Pokud je známá hustota materiálu, tak je jeho

tloušťku možné dopočítat vydělením plošné hustoty objemovou hustotou.

Vzdálenost mezi zdrojem radiace a povrchem sondy: d = 0,5 cm (ve skutečnosti 1 cm)

Velký čítač; doba měření: t = 10 s

Frekvence pulzů bez absorbéru: 767 pulzů

Frekvence pulzů s použitím listu papíru jako absorbéru: 2 pulzy (což se rovná prázdné hodnotě)

Pro ilustraci efektu na lidskou kůži můžeme použít na místo papíru salám. Stejně tak je možné

použít jako absorbér textilní látku, zjistíme tak její efektivnost absorbce alfa záření. Výsledky

experimentu se v obou případech rovnají prázdné hodnotě prostředí.

List papíru zcela chrání před alfa zářením.

Prokázali jsme, že materiál s plošnou hustotou 1 mg/cm

2

zcela odstíní alfa záření.

Z důvodu krátkého dosahu alfa paprsků a stínění které poskytuje pokožka, externí expozice alfa

záření nepředstavuje lidem žádnou hrozbu.

Radioaktivní materály emitující alfa paprsky však nesmí být vloženy do lidského těla, neboť mají

v tkáni rozsah přibližně 80 µm a jsou schopny uložit vysoké množství své energie, což vede k

vysokým dávkám radiace.

Jakékoliv znečištění kůže, které by mohlo penetrovat kůži a vstoupit do těla by mělo být

odstraněno vhodným způsobem.

Alfa částice dopadající s vysokým množstvím energie způsobují uvolnění elektronů z tkáně. Tyto

elektrony mají za následek subletální kruh zhruba 50 µm v průměru okolo místa zasažení. Tato

sekundární radiace se nazývá delta radiace.

Snížení počtu se zvýšením vzdálenosti je

následek alfa částic rozptýlených kolem téměř

radiální dráhy: jak se zvyšuje vzdálenost, tak

méně a méně částic dopadá na sondu.