Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 62 Next Page
Page Background

24

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.1 Beta záření

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Stanovení přítomnosti světelného paprsku.

Každý zdroj záření bodového tvaru vysílá ionizující záření radiálně do všech směrů. Je-li úhel

vyzařování omezen, paprsky cestují radiálně jako paprsek v omezené oblasti. Intenzita záření od

zdroje postupně klesá.