Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 62 Next Page
Page Background

25

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Ujistěte se o tom, že jste umístit sondu čítače

radiálně ke křivce.

Křivka s poloměrem r=6 je zvolena tak, aby bylo

možné jednoznačně rozpoznat nastavený úhel,

jakož i proto, že v tomto směru je počet zásahů

dostatečně vysoký pro získání spolehlivých

výsledků. Úhel je postupně navyšován vždy o

15°.

.

Jako zdroj beta záření je použito Stroncium-90

emitující beta paprsky s vysokou energií.

Velký čítač, doba měření: t = 10 s

Zadejte frekvenci pulzů na stupnici.

Grafické znázornění výsledků jasně ukazuje lalokovitý tvar paprsku, s maximální intenzitou ve

středu, kolmo ke zdroji záření.