Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 62 Next Page
Page Background

26

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.2 Chování beta záření v magnetickém poli

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DR213-1A Vychylující nástavec pro preparáty

DE407-1A Malé kruhové magnety, pár

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Beta částice jsou elektrony vznikající během jaderné přeměny, jejichž rychlost může v závislosti

na jejich energii vzrůst až na rychlost blížící se rychlosti světla. Když beta částice vstoupí kolmo

do magnetického pole, podléhají Lorentzově síle, jelikož, jako tok elektronů, představují typ

proudu. Při konstantní rychlosti v magnetickém poli o konstantní intenzitě se beta částice pohybují

po kruhové dráze. Poloměr této dráhy je závislá na rychlosti částic a síle magnetického pole.