Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 62 Next Page
Page Background

27

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Beta záření má kontinuální energetické spektrum, takže beta částice vysílány z jednoho zdroje

jsou vychylovány v různých úhlech. Vycházíme-li z tohoto efektu, znamená to, že různé množství

energie částic může být dokonce stanoveno experimentálně. To znamená měření zásahů pro

určité dráhy jako funkce hustoty magnetického toku.

Cílem tohoto experimentu je zviditelnit magnetické odchýlení beta záření a tím dokázat, že záření

obsahuje záporně nabité částice.

Dva válcové magnety připevníme v malé vzdálenosti od sebe a použijeme

je k vytvoření magnetického pole. Na držáku je drží jejich vzájemná

přitažlivost.

Rozteč držáku se nachází přímo nad držákem zdrojem záření. Aby bylo beta

záření a současně elektrony vychýleny paralelně ke stupnici, magnetické

pole musí být nastaveno ke stupnici kolmo.

Velký čítač; doba měření: t = 10 s

Posunujte snímací sondu okolo zdroje záření po 15 ° úsecích a při každém posunu změřte

frekvenci pulzů.

Měření i grafická analýza ukazují, že

paprsek je jasně ohnutý v důsledku vlivu,

jež má na paprsek Lorentzova síla.