Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

1

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

DR991-1B Souprava „Jaderná fyzika - základy” (ŽES Radioaktivita P9160-6R) 3 Obsah soupravy 3 Nutné příslušenství 4 DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická 4 DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno” 5 DR209-PO Polónium 210, α- zářič, červený 6 DR209-SR Stroncium 90, ß-zářič, zelený 6 DR209-CO Kobalt 60, γ-zářič, oranžový 6 DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická 7 DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem 7 Pokusy 8 RAI 1.1 Měření nulové hodnoty 8 RAI 1.2 Identifikace radioaktivního zdroje (přirozené radioaktivní látky) 11 RAI 1.3 Plynové punčošky obsahují radioaktivní látky 14 RAI 1.4 Identifikace typu záření 16 RAI 2.1 Alfa záření: Identifikace alfa záření 18 RAI 2.2 Rozsah alfa záření ve vzduchu 20 RAI 2.3 Absorpce alfa záření 22 RAI 3.1 Beta záření 24 RAI 3.2 Chování beta záření v magnetickém poli 26 RAI 3.3 Rozsah beta záření ve vzduchu 28 RAI 3.4 Absorpce beta záření 31 RAI 3.5 Měření tloušťky průhledného plastu. 33 RAI 3.6 Vnější expozice záření beta 34 RAI 3.7 Zpětný rozptyl beta záření 37 RAI 4.0 Obecné informace o gamma záření 39 RAI 4.1 Rozsah záření gama ve vzduchu: zákon převrácených čtverců 40 RAI 4.2 Gama záření nevychýlené v magnetickém poli 44