Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 62 Next Page
Page Background

28

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.3 Rozsah beta záření ve vzduchu

Materiál

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Rozsah beta záření ve vzduchu do značné míry závisí na jeho energii. Rozsah se v praxi pohybuje

od několika centimetrů až do dvou metrů, druhá jmenovaná situace nastává v případě matka-

dcera nuklidu stroncium-90/yttrium-90 ( Sr-90/Y-90 ), nejtěžší a tudíž energetický typ nejvyšší

úrovně záření beta v praxi. Prostřednictvím jaderné přeměny, stroncium produkuje yttrium, jež má

nejvýše 2,3 MeV energie beta záření.