Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 62 Next Page
Page Background

29

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Teoretický rozsah Sr-90 beta záření je více než devět metrů vzduchem. Důvodem, proč

vysoce účinné zdroje stroncia mají skutečný rozsah pouze cca 1,5 m, je energetické spektrum

beta záření. To znamená, že jen malý počet elektronů má maximální množství energie, tj. 2,3

MeV, zatímco většina, včetně beta částic zaznamenaných z méně aktivních zdrojů záření, mají

pouze třetinu tohoto množství energie. Kromě toho, beta záření tvoří kuželovitý paprsek, takže

čím dále se čítač pohybuje od zdroje záření, tím méně a méně paprsků je zaznamenáno pomocí

sondy čítače.

Málo aktivity ústí v nízké counts. Naměřené hodnoty se tak téměř neliší od prázdných hodnot;

záření má tak nízkou intenzitu, že ji již nelze odlišit od okolního záření. Rozsah měření beta

záření emitované zdrojem záření s nízkou aktivitou je tedy menší, než záření emitované zdrojem s

vysokou aktivitou.

Z důvodu velkého počtu jednotlivých měřených je doba měření omezena na t = 10 s, aby bylo

možné přizpůsobit celkovou dobu měření na dobu trvání vyučovací hodiny. Více spolehlivé

výsledky, méně náchylné k statistickým odchylkám, lze získat prodloužením periody měření na

t=100 s.

Velký čítač ; doba měření : t = 10 s

Vzdálenost

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

777 419 247 188 85 52 39 30 26 16 12 13 10 11

Zásahy

Diagram ukazuje exponenciální pokles

frekvence impulzů beta záření ve vzduchu,

jakožto okolního prostředí. Skutečný dosah

může být 10 cm, což je hodnota srovnatelná s

prázdnou hodnotu. Ve vzdálenosti větší než 10

cm od zdroje záření již beta záření nelze odlišit

od přírodního radiačního pozadí.

Nulová hodnota