Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 62 Next Page
Page Background

30

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Měření frekvence ve vzdálenosti větší než 10 cm výsledky velmi výrazně pozměňuje a naměřené

hodnoty se tak pomalu blíží prázdným hodnotám. V tomto případě se jedná o statistické

nepřesnosti zdůrazněné rozptylem, tedy nevyhnutelný jev.

Podstatou je silný pokles frekvence impulsů v malé vzdálenosti od zdroje záření. Příčinami jsou

svazek záření ve tvaru velmi silně se rozšiřujího kuželu a energetické spektrum beta záření.

Nízkoenergetická část tohoto typu záření je rychle absorbována vzduchem a pouze silné složky

mají schopnost působit na větší vzdálenosti.

Pozorování :

Zasažení velkým množstvím beta záření lze očekávat pouze v těsné blízkosti zdroje záření.

Poznámka :

Čočky lidského oka jsou zvláště citlivé na působení vnějšího záření.