Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 62 Next Page
Page Background

31

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.4 Absorpce beta záření

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DR250-1A Absorpční desky, sada

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Obecně platí, že látky s nízkým atomovým číslem jsou schopny utlumit nebo absorbovat beta

záření, čímž se zabrání nadměrnému množství zpětného záření, tj. záření v důsledku zrychlení

částic.

Za normálních okolností se některé druhy plastické hmoty, například plexiskla, používají jako

absorbér.

Plastové stínění je navíc pokryto vnějším absorbérem z kovu (kovové stínění) tak, aby poskytoval

dodatečnou ochranu proti mechanickým a tepelným silám a oslabil tak intenzitu zpětného záření.

Za účelem prokázání, jak je absorpce závislá na použitém materiálu absorbéru, kromě 2 mm

hrubého plexiskla je použit jako stínidlo i hliníkový plech o stejné tloušťce.