Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 62 Next Page
Page Background

33

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.5 Měření tloušťky průhledného plastu.

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Z důvodu silné schopnosti beta záření pronikat

materiály, může být v tomto případě prováděno

pouze kvalitativní měření.

Přeložte průhledný plastový kryt jednou (dvě

vrstvy plastu), poté dvakrát (čtyři vrstvy z plastu)

a použijte ho jako absorbér.

Vzdálenost mezi emisním oknem sondy a

zdrojem záření: d = 15 mm, doba měření t = 10 s

Výsledek:

Zvýšená tloušťka vrstvy se projevuje poklesem

zásahů.