Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 62 Next Page
Page Background

34

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 3.6 Vnější expozice záření beta

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

C7418-2A Laboratorní nůž

Jako příklad měkké tkáně je používán plátek salámu. Boloňský salám nebo mortadella má téměř

stejnou hustotu jako měkké tkáně člověka, skládající se z téměř stejných složek. Je tedy vhodnou

náhradu.

Tloušťka plátku salámu byla stanovena na 10 mm. Důvodem je tloušťka absorpční vrstvy

specifikovaná Euratomem, tedy evropskými zákony radiační ochrany, pro měření dávky ozáření

měkkých tkání způsobené beta zářením.