Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 62 Next Page
Page Background

35

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Povrchová dávka (skin dose) je termín používaný k označení množství absorbovaného záření,

když prakticky všechna energie záření je absorbována 10 mm vrstvou měkké tkáně.

Kromě toho, tento typ záření proniká do pokožky, což způsobuje hluboké ozáření.

Vzdálenost mezi emisním oknem a zdrojem záření: d = 10 mm

Doba měření: t = 10 s

Papír představuje kůži jako absorbér.

1 cm plátek salámu představuje měkké tkáně.

Hodnota

Žádný absorbér

105

Papír (model kůže)

96

Plátek salámu, 1 cm tlustý

(model měkké tkáně)

2

Zatímco kůže absorbuje málo záření, 1cm

plátek salámu pohltí všechnu beta energii.

Model kůže ( tj.kus papíru ) ukazuje, že beta záření je obtížně vstřebáváno horními vrstvami kůže.

Kůže proto představuje účinnou bariéru proti vnějšímu vystavení beta záření.

Většina dávky záření proniká do tkáně bezprostředně pod povrch pokožky, kde má

nízkoenergetická složka beta záření největší účinek. Množství povrchovému vystavení záření je

tedy také nazývano povrchová dávka nebo skin dose. Beta záření nemá vliv na podkožní tkáň.

Oko a zejména čočka oka je orgán v těle, který je nejvíce náchylný k beta záření. Zarudnutí kůže

dochází pouze po vysoké dávce v množství nad 1 sievert. Dávka způsobena zdrojem záření

používá množství do 1 mikrosievertu během nastavené expoziční doby, tj. t = 10 s.