Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 62 Next Page
Page Background

36

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

2,3 MeV beta záření energie vysílané z Sr -90, technicky zdroje vysokoenergetického záření beta,

je bezpečně stíněno materiálem se specifickou povrchovou hustotou 1 g / cm

2

, kupříkladu kusem

1 cm plexiskla.

Beta záření se projevuje jako energetické spektrum, jehož nízkoenergetické složky jsou většinou

absorbovány na povrchu, zatímco jeho zbývající vysokoenergetická část je pak postupně

absorbována s rostoucí hloubkou. Beta záření je absorbováno v souladu se zákonem absorpce,

vyjádřeným jako I(x) = I(0).e

−μx

kde hloubka x je měřena v g/cm

2

a

μ

vyjadřuje koeficient absorpce

hmota-energie, faktor závisející téměř zcela na množství beta záření.