Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 62 Next Page
Page Background

38

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Beta záření je částečně odráženo materiálem způsobujícím zpetný odraz, protože elektrony tvořící

beta záření vzájemně interagují s elektrony tvořící elektronový obal materiálu.

Míra zpětného odrazu, úměrná atomovému číslu látky způsobující zpětný odraz, se blíží nasycení

s rostoucí tloušťkou zpětného rozptylu média. Sytost jehodnota ne více než 200 mg/cm

2

.

Při umístění sondy a zdroje záření se ujistěte, že co nejméně beta záření ze svazku vstupuje do

sondy přímo, zatímco ve stejnou dobu pečlivě sledujte zákon odrazu. Optimální poloha by měla

být kompromisem mezi těmito dvěma parametry. Aby bylo možné měřit co nejpřesněji, vzdálenost

mezi zdrojem záření a reflektory (odrazovou plochou), musí být omezeno na minimum.

Nastavení experimentu je tedy následující :

Velký čítač ; doba měření : t = 100 s

Reflektor

Počet

Bez reflektoru

52

Hliník tloušťky 2 mm

116

Olovo tloušťky 2 mm

219

Z výsledků je zřejmé, že míra zpětného rozptylu

úzce závisí na typu materiálu.

Výsledek :

Míra zpětného rozptylu se zvyšuje s atomovým číslem materiálu.

Odražené záření může být rozpoznáno jako beta záření umístěním 1 cm plexiskla do zpětného

rozptylu paprsku (platí pro Sr - 90 ). V tomto případě frekvence pulzů prudce klesne.