Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 62 Next Page
Page Background

39

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 4.0 Obecné informace o gamma záření

„Jednoduché“ zákony vztahující se na gama záření je například zákon převrácených čtverců,

popisující šíření gama záření ve vzduchu (to zahrnuje také vstřebávání záření vzduchem ) a

zákon, podle kterého se útlum záření exponenciálně zvyšuje s tloušťkou absorbéru.

Oba zákony předpokládají bodový zdroj gama záření (o průměru menším než šesti násobek

vzdálenosti mezi zdrojem a detektorem, tj. ideálně kuželovitý paprsek). Tyto rovnice neberou v

úvahu rozptyl absorpce.

Ze zákona převrácených čtverců vyplývá, že množství dávky gama záření a jeho intenzita je

přímo úměrná aktivitě. Vzhledem k tomu, že se paprsek rozšiřuje do tvaru kužele, u dvojnásobné

vzdálenosti roste plocha zasažené zářením čtyřnásobně. Intenzita záření se snižuje úměrně se

čtvercem vzdálenosti. Obecně se dá říci, že vzduch má také absorpční účinek. Nicméně, pro

Co-60,formu vysoce energetického gama záření, polotloušťka vzduchu ( tj.tloušťka potřebná pro

snížení intenzity záření o 50% ) není menší než 120 metrů. Teoretický rozsah gama záření je

nekonečný ; pouze intenzita záření může být zmírněna podle potřeby. Na druhou stranu, praktický

dosah paprsků, je omezen až do té míry, kdy je možné je odlišit od okolního záření. Proto rozsah

závisí nejen na množství energie, ale také se zvyšuje s množstvím aktivity.