Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 62 Next Page
Page Background

40

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 4.1 Rozsah záření gama ve vzduchu: zákon převrácených čtverců

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem, magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Intenzita zdroje gama záření bodového tvaru se mění stejným způsobem jako intenzita bodového

zdroje světla: na dvojnásobek vzdálenosti, paprsek pokrývá dvojnásobek plochy, což znamená, že

se intenzita snižuje čtvercem vzdálenosti.

Platí:

konst.