Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 62 Next Page
Page Background

42

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Důležitý závěr pro praktickou ochranu proti záření:

Chcete-li se chránit, “držte si odstup !“

Jste-li v bezprostřední blízkosti zdroje záření, zejména ve chvíli, kdy přístroj vykazuje vysoké

naměřené hodnoty,

• nedotýkejte se zdroje záření

• dodržujte dostatečný odstup, snížíte tak dávku ozáření

• pokud jste velmi blízko zdroje záření, setrvejte u něj co možná nejkratší dobu

• na druhou stranu není potřeba udržovat větší než předepsaný odstup od zdroje

Je obtížné demonstrovat zákon převrácených čtverců pomocí experimentu, neboť vzhledem

k krátké možné vzdálenosti, bychom museli pouze předpokládat, že zdroj záření je bodového

tvaru. Při použití zdroje záření nebodového tvaru pro testování intenzity a vzdálenosti platí

pravidlo, že zákon převrácených čtverců, ve své jednoduché podobě, pouze prokáže horní hranici

očekávaných hodnot, ale měřené hodnoty mohou být ve skutečnosti mnohem nižší. Ve větší

vzdálenosti, při níž je zdroj záření ve svém efektu podobný bodu, klesnou výsledky měření na

hodnoty, pro které by bylo nezbytné použít neúměrně dlouhou dobu měření, aby bylo dosaženo

dostatečně přesných výsledků.

Matematický důkaz je prováděn součinem I(x).x

2

, kde intenzitu představuje hodnota zásahů a

hodnota x je vzdálenost.

Za předpokladu, že zdroj záření je umístěn v otvoru hlubokém 4 mm, výsledkem analýzy jsou

následující hodnoty:

l(x)

x(m)

x

2

(m

2

)

l(x).x

2

945

0.004

0.000016

0.015

374

0.014

0.000196

0.073

149

0.023

0.000529

0.079

89

0.034

0.001156

0.103

61

0.044

0.001936

0.118

40

0.054

0.002916

0.117

41

0.064

0.004096

0.168

24

0.074

0.005476

0.131

23

0.084

0.007056

0.162

19

0.094

0.008836

0.168

16

0.104

0.010816

0.173