Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 62 Next Page
Page Background

44

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 4.2 Gama záření nevychýlené v magnetickém poli

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)ý

DR213-1A Vychylující nástavec pro preparáty

DE407-1A Malé kruhové magnety, pár

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem, magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Gama záření je elektromagnetické záření, skládá se tedy z fotonů. Pouze částice nesoucí

elektrický náboj jsou vychýleny v magnetickém poli. To je důvod, proč gama paprsky nejsou

vychýleny při průchodu magnetickým polem.

Také neutrony nejsou ovlivňovány magnetickým polem. Zdroje záření použité v tomto souboru

experimentů nevysílají žádné neutronové záření.