Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 62 Next Page
Page Background

45

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Velký čítač; doba měření: t = 10 s

Měření svazku paprsků poskytuje následující

výsledky:

Výsledek:

Bereme-li v úvahu statistickou odchylku měření,

pozorujeme, že svazek paprsků se nijak

neodchýlí od osy souměrnosti kolmé ke zdroji

záření.